Projekts: “Meliorācijas sistēmas atjaunošana posmā no pašvaldības autoceļa “Kalniena – Vidiena” Nr. 11-8 līdz autoceļam “Kalniena – Lūri” Nr. 11-3”

Numurs: Nr. 16-07-A00403-000373

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada dome

Īstenošanas laiks: 09.02.2017. – 29.12.2017.

Finansējums:

Kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 49831,04

ELFLA finansējums – EUR 44847,94

Pašvaldības finansējums – EUR 4983,10

Neattiecināmās izmaksas – EUR 121,00 (autoruzraudzība) – sedz Gulbenes novada pašvaldība

Galvenās aktivitātes:

Tehniskā projekta izstrāde

Būvuzraudzība

Meliorācijas sistēmas atjaunošanas būvdarbi

Projekts tiek īstenots ELFLA apakšpasākuma 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā ietvaros.