Foto

Ir pagājuši teju četri mēneši, kopš Gulbenes 2.vidusskolas, K.Valdemāra pamatskolas un jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s” ikdienu papildina projekta “Looking@Learning” aktivitātes. Lai dalītos pieredzē, kas līdz šim padarīts, kas izdevies labi, kas vēl jāuzlabo, ko plāno darīt, 10.decembrī kopā sanāca projektā iesaistīto iestāžu vadītāji, pedagogi, jaunatnes darbinieki un koordinatori.

Tā kā viens no projekta galvenajiem mērķiem ir radīt skolēniem drošu, efektīvu, radošu mācību vidi, tad patīkama bija skolotāju atziņa, ka uz šīm neparastajām, netradicionālajām mācību stundām un nodarbībām skolēni “raujas”, jo jūt, ka tur būs interesanti, būs savādāk. Šādā veidā tiek veicināta arī mijiedarbība starp formālo un neformālo izglītību, kas arī ir viens no projekta mērķiem.

Skolēniem ir jāsajūt, ka mācīšanās var būt patiešām interesanta un aizraujoša. Šim nolūkam pedagogi savā darbā izmanto dažādas metodes, vēro, kā skolēni tās uztver, kā reaģē. Tāpat svarīga ir klasē valdošā atmosfēra, lai ikviens skolēns kolektīvā justos labi. Secināts, ka skolēns sasniedz labākus rezultātus tad, kad viņš jūtas arī emocionāli labi.

Arī pedagogi tiek iesaistīti dažādās apmācībās, kas mudina viņu aizdomāties par savu mācīšanas stilu – kā viņš komunicē ar skolēnu, kā pasniedz mācību vielu, ko var darīt savādāk, lai šis process būtu interesantāks, radošāks, lai abas puses (skolotājs-skolēns) saprastos.

Tikšanās laikā izskanēja arī pozitīva ziņa – projekta ietvaros katra iesaistītā iestāde 1000 eiro apmērā varēs iekārtot vai pilnveidot vidi, kas nodrošinātu efektīvāku, radošāku mācību vidi, piemēram, spēles, neordināras mēbeles, metodiskie materiāli u.c.

Šajā reizē tika pārrunātas arī administratīvās lietas, kas saistās ar aktivitāšu plānu izpildi, dienasgrāmatu aizpildīšanu, aptaujas anketām.

Zināms, ka 2016.gada jūnija sākumā pedagogi, jaunatnes darbinieki, koordinatori dosies uz starptautiskām apmācībām projekta partnervalstī Nīderlandē.

Projekta īstenotājs, vadošais partneris: biedrība “Humana People to People in Latvia”. Sadarbības partneri: Gulbenes novada dome, Youth exchange service (Nīderlande), Stichting Merakel (Nīderlande), Associacion Possibilidades de Futuro (Spānija), Espacio Joven Ayuntamiento de Maracena (Spānija).

Logo

Projekts "Looking @ Learning", Nr.2014-2-LV02-KA205-000575, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste