Gulbenes novada senioriem atkal būs iespēja piedalīties mācībās, kas palīdzēs novērtēt iepriekš iegūtās kompetences un prasmes, celt pašapziņu, iegūt jaunas vai pildināt esošās datorlietošanas prasmes, izveidot savu personisko e-portfolio, kā arī veikt brīvprātīgo darbu vietējā un starptautiskā mērogā.

“Šīs mācības būs līdzīgas tām, kas notika projekta “Senior Pass” laikā. Pēc tā realizācijas secinājām, ka seniori kļūst atvērtāki, motivētāki, ir augusi pašapziņa un vēlme līdzdarboties. Izveidotā mācību programma un citādā pieeja mācīšanās organizēšanai ir sevi attaisnojusi. Tāpēc Gulbenes novada dome atkal ir iesaistījusies starptautiskā projektā “Senior Plus”, kura mērķis ir veidot atbalsta un mācību metodi kombinācijā ar mācību mobilitātēm, veicinot senioru (50+) pašvērtējumu, motivāciju, iniciatīvu un iekļaušanos darba tirgū. Plānojam izstrādāt arī brīvprātīgā darba vadlīnijas,” informē projekta koordinatore Latvijā Anita Birzniece.

Līdz 2017.gada rudenim projektā plānots, ka pieaugušo izglītotāji mācīsies paši, organizācijām, kas darbojas ar senioru mācīšanu, būs iespēja doties studiju vizītēs, tiks izveidots metodisks materiāls brīvprātīgā darba organizēšanai un atbalsta sniegšanai brīvprātīgajiem, elektroniska platforma brīvprātīgā darba iespējām Eiropā.

Projektā plānots iesaistīt 20 seniorus no Gulbenes, Tirzas un Druvienas, kuri novērtēs savas prasmes un zināšanas, mācīsies lietot datoru un veidos savu personisko e-portfolio. Astoņiem no šiem senioriem 2017.gada vasarā būs iespēja doties trīs nedēļu praksē/brīvprātīgajā darbā uz kādu no projekta partnervalstīm – Franciju, Itāliju, Portugāli vai Lielbritāniju. Savukārt pārējie seniori darbosies tepat uz vietas. Tajā pašā vasarā 8 seniori no partnervalstīm būs jāuzņem Gulbenes novadā.

Gulbenes novada bibliotēka, Druvienas pamatskola un Tirzas pamatskola būs tās iestādes, kas ar senioriem darbosies vietējā līmenī.

Projekta vadošais partneris ir organizācija CEMEA del Mezzogiorno (Itālija), bet sadarbības partneri - Gulbenes novada dome (Latvija); Pistes Solidaires (Francija); Associaçao Mais Cidadania (Portugāle); Community Action Dacorum (Lielbritānija); View from Here (Lielbritānija).

logo

Projekts Nr.2015-1-IT02-KA204-015472 “Senior Plus” tiek īstenots laikā no 02.11.2015. līdz 02.11.2017. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste