Kā meklēt informāciju internetā, kā iegādāties lidmašīnas biļeti, kā plānot savus ceļojumus, kā aktivizēt savu sabiedrisko dzīvi – to visu un vēl daudz ko citu Gulbenes novada seniori varēs apgūt, iesaistoties starptautiskā projektā, kas dos arī iespēju senioriem piecas dienas pavadīt Horvātijā un Polijā.

“10.februārī organizējām pirmo tikšanos ar Gulbenes novada senioriem, lai pastāstītu par to, kas viņiem šajā projektā tiek piedāvāts. Tieši seniori būs tie, kas visvairāk darbosies praktiski – piedalīsies mācībās, kurās apgūs informāciju tehnoloģiju un tūrisma prasmes, zināšanas par Polijas un Horvātijas kultūru, mācīsies pārvarēt komunikācijas barjeras. Neizpaliks arī angļu valodas stundas, kurās apgūs ceļošanai vajadzīgo vārdu krājumu. Mācību laikā jāsagatavo mobilitātes programmas piedāvājums Polijas un Horvātijas senioru uzņemšanai” stāsta projekta koordinatore Anita Birzniece.

Aktivitātēs plānots iesaistīt vismaz 20 seniorus no visa novada.

“Ar Gulbenes novada pensionāru biedrību “Atspulgs 5” un Gulbenes pilsētas pensionāru apvienību esam vienojušies, ka viņi no sava vidus atlasīs seniorus, kas vēlas iesaistīties mācībās. Papildus apmācībām pieciem senioriem pavasarī būs iespēja dodies uz Poliju, bet pieciem rudenī – uz Horvātiju. Jāpiebilst, ka rudenī mums būs jāuzņem poļu un horvātu seniori. Taču tā nebūs vienkārša ceļošana vienam pie otra. Senioriem būs savstarpēji jākomunicē - jāpastāsta, ko mūsu seniori vēlas redzēt Polijā un Horvātijā, kā arī jāizzina, ko ārzemju seniori vēlas redzēt pie mums, lai sagatavotu viņiem atbilstošu uzturēšanās programmu. Tā iegūtās zināšanas varēs pielietot praksē,” piebilst A.Birzniece.

Projekta ietvaros tiks organizētas arī starptautiskas mācības pieaugušo izglītotājiem (treneriem), kuri veic darbu pie vietējās senioru mācību programmas izstrādes, kā arī nodrošinās apmācību realizāciju. Tāpat tiks veikts pētījums un pilnveidota mācību metodoloģija. Līdz aprīlim, kad ir paredzēts uzsākt mācības senioriem, projekta komandai būs jāveic apjomīgs administratīvais darbs.

Šādi projekti dod mums – Gulbenes novada domei – atklāt jaunas jomas un iespējas. Mēs vēlamies novadā aktivizēt sociālā tūrisma ideju. Tā ir atbalsta sistēma, kas cilvēkiem gados dod iespēju ceļot par zemākām cenām. Tāpat tā ir iespēja mums novadā veidot tādas tūrisma piedāvājumu, kas ļauj arī citu zemju un Latvijas senioriem vēlēties braukt pie mums.

Projekta mērķis ir paaugstināt senioru (50+) līdzdalību, veicināt iesaistīšanos mūžizglītībā un mazināt vecuma diskrimināciju, uzlabojot, testējot un ieviešot neformālās izglītības metodes.

Projekts “Silver Sharing Initiative” jeb “Dalīšanās ar sudraba zināšanām” realizē Gulbenes novada dome sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Federacja FOSa” no Polijas un privātu konsultāciju firmu no Horvātijas. Gulbenes novada dome ir aicinājusi iesaistīties projektā Gulbenes novada bibliotēku, aģentūru “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” un biedrību “Dēms”.

 

logo sil

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste