Foto 17.februārī Gulbenes novada Stāmerienas pagastā projekta “Silver Sharing Initiative” ietvaros tika uzsāktas apmācības pieaugušo izglītotājiem, kas turpināsies līdz 21.februārim.

Apmācībās piedalīsies 12 dalībnieki no Latvijas (Gulbene), Polijas un Horvātijas. Šie būs tie cilvēki, kas projekta laikā darbosies kopā ar iesaistītajiem senioriem, tāpēc šajā reizē viņi mācīsies to, kā strādāt ar mērķauditoriju, kā arī uzsāks darbu pie apmācību programmas izveides senioriem. Programma, kuru pieaugušo izglītotāji realizēs katrs savā valstī, būs vērsta uz senioru angļu valodas, datorprasmju un ceļošanas prasmju attīstību.

Šis ir pirmais apmācību posms treneriem. Vēl ir paredzēti divi posmi – martā Polijā, bet aprīlī Horvārtijā.

Gulbenes novadā apmācībās plānots iesaistīt vismaz 20 seniorus. Projekta dalībniekiem būs iespēja iegūtās zināšanas izmantot praktiski, iesaistoties mobilitātes aktivitātēs, kas paredz došanos uz Poliju un Horvātiju, kā arī poļu un horvātu senioru uzņemšanu Gulbenes novadā.

Projekta mērķis ir paaugstināt senioru (50+) līdzdalību, veicināt iesaistīšanos mūžizglītībā un mazināt vecuma diskrimināciju, uzlabojot, testējot un ieviešot neformālās izglītības metodes.

Projekts “Silver Sharing Initiative” jeb “Dalīšanās ar sudraba zināšanām” realizē Gulbenes novada dome sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Federacja FOSa” no Polijas un privātu konsultāciju firmu no Horvātijas. Gulbenes novada dome ir aicinājusi iesaistīties projektā Gulbenes novada bibliotēku, aģentūru “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, biedrību “Dēms”, Gulbenes novada pensionāru biedrību “Atspulgs 5” un Gulbenes pilsētas pensionāru apvienību.

logo sil

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste