Ir ļoti daudz veidu, kā cilvēki mācās. Sēžot pie grāmatām, skatoties teleskopā, iestādot koku vai, vienkārši runājot viens ar otru. Gulbenes novada jaunatnes darbinieki sadarbībā ar jaunatnes lietu speciālistu piedāvā mācīties savādāk, citādu 40 mācību minūšu laikā interaktīvi dodot ieskatu kādā no tēmām:

-              Personības attīstības, komunikācijas un komandas saliedēšanas aktivitātes

-              Nevalstiskās organizācijas Gulbenes novadā

-              Vietējais un Eiropas brīvprātīgais darbs

-              Aktuālā informācija (piedāvājumi, notikumi, apmācības) jauniešiem novadā un Latvijā

-              Tikšanās ar brīvprātīgajiem no Eiropas un biedrību pārstāvjiem

-              Diskusiju un pasākumu moderēšana par jauniešu izvēlētu tēmu

Šis piedāvājums domāts ikvienai iestādei, kas strādā ar jauniešiem – sociālajam dienestam, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Valsts probācijas dienestam, Latvijas Sarkanajam Krustam, skolām u.c. Ja vēlies, lai Tavi jaunieši maina darba vidi – gaidīsim viņus ciemos pie mums, jauniešu centrā vai Gulbenes domē. Tēmas ir iespējams brīvi izvēlēties un kombinēt atbilstoši iestādes vajadzībām. Vēlamā jauniešu mērķauditorija – no 13-25 gadiem. Vēlamais grupas lielums – ap 15 jaunieši.

Sazinies ar jaunatnes lietu speciālisti Ilzi Vanagu, , 26671943, lai vienotos par sev pieņemamāko laiku, tēmām un iespēju kādam no jaunatnes darbiniekiem nodrošināt aktivitāti.

Logo

Projekts "Looking @ Learning", Nr.2014-2-LV02-KA205-000575, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gulbenes novada jaunatnes darbinieki