Viduspunkta posmu ir sasniedzis starptautiskais projekts “Looking@Learning” jeb “Skats uz mācīšanos”. Gada laikā iesaistītie partneri ir paguvuši mācīties paši un izzināt savus mācīšanās paradumus, kā arī veikuši eksperimentus un izmēģinājuši jaunas metodes mācību procesā savās iestādēs darbā ar bērniem un jauniešiem.

sp1 01 sp2 10

Bija pienācis laiks sasaukt projekta koordinatoru tikšanos, lai analizētu jau paveikto, dalītos pieredzē par to, kā tiek sasniegti projekta mērķi un precizētu turpmākos administratīvos un citus veicamos darbus. Februāra nogalē (19.-21.02.2016.) šī tikšanās notika Spānijā, kur sabrauca arī partneri no Nīderlandes un Latvijas. Latviju šajā projektā pārstāv biedrība “Humana People to People in Latvia”, kas ir vadošais partneris projektā, un Gulbenes novada dome.

“Dalījāmies ar informāciju, kādi rezultāti ir sasniegti un kas ir noticis šajā periodā. Katrā valstī gan skolotāji, gan jaunatnes darbinieki bija izmēģinājuši dažādas metodes, lai dažādotu mācību procesu, mainītu ierasto vidi. Tika veikti novērojumi, kā un vai tas ietekmē bērnu un jauniešu mācīšanos. Formālās izglītības vidē tika ienestas arī neformālās izglītības vēsmas. Lai gan mēs, partneri, esam ļoti dažādi, tomēr visi, kas savā ierastajā vidē bija mēģinājuši kaut ko darīt citādāk, veicinot efektīvāku mācīšanos, atzina, ka pozitīvi rezultāti neizpalika, skolēni ir jutušies labāk. Eksperimentu rezultātā tika secināts, ka bieži vien mēs nedodam iespēju bērnam izvēlēties. Nostādām viņu fakta priekšā, ka ir jādara šādi un ne savādāk. Viņam zūd interese, rodas rutīna. Bet tiklīdz mēs dodam šo izvēles iespēju, viņš kļūst daudz ieinteresētāks mācību procesā, lietām pieiet atbildīgāk, patstāvīgāk,” stāsta Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste-vadītāja vietniece Anita Birzniece.

Projekta rezultātā ir plānots izstrādāt praktisku mācīšanās līdzekli - metodoloģiju, lai veicinātu radošu mācīšanās procesu. Iesaistītie dalībnieki turpina izmēģināt dažādas metodes, raksta dienasgrāmatas par novēroto un secinājumiem, kas pēcāk atspoguļosies pētījumā par radošu mācīšanās vidi.

Jūnija sākumā pedagogi, jaunatnes darbinieki, koordinatori dosies uz starptautiskām apmācībām projekta partnervalstī Nīderlandē, kur kopā meklēs dažādus veidus, idejas un metodes, kā mācīt citādāk.

Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir radīt skolēniem drošu, efektīvu, radošu mācību vidi un veicināt mijiedarbību starp formālo un neformālo izglītību.

Projekta īstenotājs, vadošais partneris: biedrība “Humana People to People in Latvia”. Sadarbības partneri: Gulbenes novada dome, Youth exchange service (Nīderlande), Stichting Merakel (Nīderlande), Associacion Possibilidades de Futuro (Spānija), Espacio Joven Ayuntamiento de Maracena (Spānija).

Logo

Projekts "Looking @ Learning", Nr.2014-2-LV02-KA205-000575, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

G.Krevica