Ikviena projekta pamatā ir divas puses – vienā ir tie, kas piedalās un bauda augļus, bet otrā – “labie gariņi”, kas visu noorganizē, rūpējas, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un uzdevumus.

Šoreiz mēs vēlamies jūs iepazīstināt ar to, kas notiek TV kameras otrā pusē jeb starptautiskā projekta “Senior Plus” projekta aizkulisēs.

Komanda

Ļaujiet iepazīstināt ar trim aktīvām lēdijām – daļu no projekta realizētāju komandas Latvijā, Gulbenes novadā, kuras ir atbildīgas par senioru apmācību programmas izveidi un vienotas brīvprātīgā darba datu bāzes satura veidošanu.

Ieva Garjāne. Ievas uzdevums ir izstrādāt senioru apmācību programmu, kā arī piedalīties šīs programmas īstenošanā. Ievai ir trenera pieredzes bagāža, un viņa ļoti ātri atrod kopīgu valodu ar mērķauditoriju.

Ieva: “Man ļoti patīk strādāt ar senioriem. Viņiem ir cits skatījums uz lietām. Un ir interesanti uzklausīt citas paaudzes redzējumu.”

Ilze Vanaga un Elīna Nagle. Šīs abas dāmas ir atbildīgas par vienotas brīvprātīgā darba datu bāzes satura veidošanu, kā arī tulkošanu un satura veidošanu brīvprātīgā darba bukletam, kurā būs apkopota noderīga informācija brīvprātīgajiem un brīvprātīgā darba organizētājiem.

Ilze: “Jebkura lieta, ko darām brīvprātīgā darba attīstībai, palīdz šo jomu padarīt atpazīstamāku un ved plašumā. Galvenais - sistēmas un datubāzes neveidot pašas veidošanas pēc, bet darīt to, nepazaudējot brīvprātīgā darba būtību un burvību.”

Elīna: “Pati esmu bijusi brīvprātīgā, palīdzējusi Eiropas brīvprātīgo senioru un jauniešu uzņemšanā novadā, kā arī šad tad darbojos ar vietējiem dažādu paaudžu brīvprātīgajiem. Man interesē brīvprātīgais darbs un patīk, ka Gulbenes novadā tas ir populārs. Ir stingras iestrādnes, un cilvēki ir ļoti atsaucīgi, atvērti brīvprātīgajam darbam. Esmu jau pieradusi darboties ar senioriem. Man tas sagādā prieku. Patīk, kā viņi, iesaistoties vietējā vai starptautiskajā brīvprātīgajā darbā, ļoti maina savu skatījumu uz dzīvi, iegūst "otro elpu". Ir liels prieks redzēt šīs pārmaiņas – cilvēki apzinās, ka viņi vēl ir noderīgi, spēj dzīvot ar "garšu". Domāju, ka tāda brīvprātīgā darba sistēma būs vērtīga, jo konkretizēs lietas un vairāk informēs cilvēkus par brīvprātīgo darbu un tā iespējām.”

Starptautiskā projekta “Senior Plus” mērķis ir veidot atbalsta un mācību metodi kombinācijā ar mācību mobilitātēm, veicinot senioru (50+) pašvērtējumu, motivāciju, iniciatīvu un iekļaušanos darba tirgū, kā arī izstrādāt brīvprātīgā darba vadlīnijas.

Projekta vadošais partneris ir organizācija CEMEA del Mezzogiorno (Itālija), bet sadarbības partneri – Gulbenes novada dome (Latvija), Pistes Solidaires (Francija), Associaçao Mais Cidadania (Portugāle), Community Action Dacorum (Lielbritānija), View from Here (Lielbritānija).

logo

Projekts Nr.2015-1-IT02-KA204-015472 “Senior Plus” tiek īstenots laikā no 02.11.2015. līdz 02.11.2017. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste