vita Ir noslēdzies kārtējais mācību gads. Dažiem skolēniem tas bija neparastāks un citādāks – mazliet ārpus noteikto standartu rāmjiem, jo tika izmēģinātas jaunas metodes mācību vielas apgūšanā. Skolēniem stundas notika ne tikai klases telpās, bet arī brīvā dabā. Skolotāji uzdeva daudzveidīgus uzdevumus, kuru izpildē šad tad bija nepieciešams izmantot arī modernās tehnoloģijas.

“Starp pēdējām aktivitātēm, kas notika Gulbenes 2.vidusskolā, ir 7.a un 7.b klases skolēnu līderības prasmju pasākums. Kā tas izpaudās? Skolēni paši plānoja sporta un atjautības uzdevumus citu klašu skolēniem. 10 interesantās aktivitātes iesaistīja 5.b un 6.a klašu skolēnus, kuriem, piemēram, bija jāatpazīst dažādas lauksaimniecības kultūras, vienam otrs jāvada ar aizvērtām acīm. Skolēni patiešām ieguldīja lielu darbu - paši vadīja 10 stacijas, gatavoja diplomus. Mācību gada nogalē radošās rakstīšanas nodarbības organizēju 8.klases skolēniem. Bija dots uzdevums – uzrakstīt radošo darbu. Tēmas un žanra izvēle tika atstāta viņu ziņā, kā arī vieta, kur šis darbs tapa. To varēja rakstīt gan klasē, gan parkā, gan skolas pagalmā,” stāsta Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja Vita Medniece.

IMG 0745

Savukārt Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja Zita Grinberga pastāstīja, kā angļu valodas stundas padarīt interesantākas, izmantojot modernās tehnoloģijas: “Ikdienā mācību stundās mobilos telefonus izmantot nedrīkst, taču, lai piesaistītu 3.-4.skalšu skolēnu uzmanību apgūstamajai vielai, ņēmām palīgā šīs ierīces. Meklējām dažādus vārdiņus, spēlējam īpašas spēles. Jāatzīst, ka skolēni patiešām kļuva aktīvāki, pieslēdzās mācību procesam, bija priecīgi un izpildīja visus uzdotos uzdevumus.”

Abas skolotājas atklāja, ka mācību gada laikā izmēģināja daudz dažādas metodes, eksperimentēja, pierakstīja novērojumus, kā skolēni reaģē uz jaunievedumiem. Pierādījās, ka audzēkņi patiesi kļūst atvērtāki, ieinteresētāki mācību procesā. Pašiem rodas vēlme iniciēt dažādas aktivitātes, kā arī mācību vielu apgūst ar prieku.

“Man patīk tās mācību stundas, kuras tiek organizētas citādāk, nekā parasti. Mani tas motivē mācīties. Domāju, ka šādi var iemācīties vairāk un labāk, nekā vienkārši sēžot klasē,” atzīst Gulbenes 2.vidusskolas skolēns Ilvars Ilgsalietis.

IMG 0756

Aktivitātes tiek veiktas starptautiska projekta “Looking@Learning” ietvaros. Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir radīt skolēniem drošu, efektīvu, radošu mācību vidi un veicināt mijiedarbību starp formālo un neformālo izglītību.

Projekta īstenotājs, vadošais partneris: biedrība “Humana People to People in Latvia”. Sadarbības partneri: Gulbenes novada dome, Youth exchange service (Nīderlande), Stichting Merakel (Nīderlande), Associacion Possibilidades de Futuro (Spānija), Espacio Joven Ayuntamiento de Maracena (Spānija).

Logo

Projekts "Looking @ Learning", Nr.2014-2-LV02-KA205-000575, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

G.Krevica