Sapnis. Radoša mācību vide. Sadarbība. Velosipēds. Escape room. Motivācija. Spēle. Aplis. Mācīšanās. Refleksija. Pieredze. Ideja. Valoda. Laiks. Latvija. Spānija. Nīderlande. Mājas. Skola. Iedvesma. Šie ir daži no vārdiem, kas raksturo radoši pavadītu nedēļu Nīderlandē.

Projekta “Looking at Learning” ietvaros bija iespēja doties uz sapņu zemi Nīderlandi. Atkalredzēšanās prieks ar kolēģiem no Nīderlandes un Spānijas viesa cerības iegūt un sniegt jaunas idejas un pieredzi par radošu mācīšanās vidi formālajā un neformālajā izglītībā.

Atrodoties radošā vidē un darbojoties dažādās aktivitātēs, tika iegūtas jaunas zināšanas un prasmes par radošas mācīšanās vides elementiem.  Ar interesi apguvu spēļu veidošanas principus, kopā ar kolēģiem radījām idejas izglītojošām spēlēm, kuras var izmantot dažādos mācību priekšmetos, kā arī spēlējām dažādas spēles paši.

Liels ieguvums apmācību laikā bija jauniešu centra un skolu apmeklējums, kurās varēja vērot skolēnu un pedagogu sadarbību un vides iekārtojumu. Vienu no radošas vides piemēriem varēja manīt skolā: grāmatu, spēļu, karšu, datoru, atskaņotāju un citu mācību līdzekļu izvietojums skolas gaiteņos, tādējādi darot tos pieejamākus skolēniem jebkurā laikā.

Apmācību laikā ļoti interesantu pieredzi guvu escape istabas radīšanā, iekļaujot to kā izglītības procesa sastāvdaļu. Ja projekta sākumā uz to raudzījos skeptiski, tad tagad esmu pārliecināta, ka escape istabas paņēmiena izmantojums skolā palīdzētu daudzveidot mācību procesu, radot skolēnu interesi par mācībām un tajā pašā laikā nezaudējot izglītības saturu. Protams, lai radītu escape istabu, nepieciešams liels sagatavošanās darbs. Bet, ja ir ideja, tas nav nemaz tik grūti.

Iedvesmojoties no Nīderlandes dabas un cilvēkiem, nākamajā mācību gadā skolas vidē varēs manīt radošas izmaiņas.

Logo

Projekts "Looking @ Learning", Nr.2014-2-LV02-KA205-000575, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

K. Valdemāra pamatskolas skolotāja Jana Solovjova