21.jūnijā, vasaras saulgriežu virpulī, Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” seniores turpināja apgūt datorprasmes, angļu valodu un kultūru projekta “Silver Sharing Initiative” ietvaros.

Projekta dalībniekiem ir iespēja iegūtās zināšanas izmantot praktiski, iesaistoties mobilitātes aktivitātēs, kas paredz došanos uz Poliju un Horvātiju, kā arī poļu un horvātu senioru uzņemšanu Gulbenes novadā. Nodarbības noritēs šīs vasaras garumā 2 reizes mēnesī. Šajās nodarbībās seniores apgūst prasmes darboties ar datoru un internetu, mācās ierasto latviešu mēli ielauzīt angļu mēlē, gūst ieskatu kultūras, kultūrvēstures un starpkultūru lietās, kā arī papildina zināšanas ar tūrismu saistītu jautājumu risināšanā.

Maijā tika apmācītas Gulbenes pilsētas pensionāru apvienības seniores, kuras jūnija sākumā jau guvušas savu praktisko pieredzi, dodoties uz Poliju pie viesmīlīgajiem poļu senioriem.

logo sil

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Liene Baranovska
Gulbenes novada bibliotēkas reģionālā mācību centra pasniedzēja