silv1607

Turpinot projekta “Silver Sharing Initiative” realizāciju, divreiz mēnesī uz apmācībām dodas otra senioru grupa - biedrības “Atspulgs 5” seniores.

19.jūlijā Gulbenes novada bibliotēkā notika kultūras nodarbība, kuras tēma - "Gulbenes novada kultūras pērles".

“Mācoties secinājām, ka teiciens “pie mums jau nekā nav”, uz Gulbenes novadu neattiecas, jo ir tik daudz interesantas vietas, kur pabūt pašiem un ko rādīt ciemiņiem – svētku svinēšana, pašdarbība un amatniecība. Izveidojām trīs Gulbenes novada kultūras salas, pa kurām seniores ceļoja un tās aizpildīja ar savām zināšanām. Pēc tam katra grupa meklēja informāciju un pārējiem pastāstīja par kādu no kultūras objektiem. Atklājās, ka, ļoti iespējams, Lejasciema senioru ansamblis “Satekas” ir senākais novadā, jo šogad paliek 53 gadi kopš ansamblis dibināts. Seniores atklāja interesantu stāstu par Velēnas baznīcu – izrādās, ka to kara laikā no vāciešiem-spridzinātājiem “nopircis” zvanītājs Vilis Galejs par gabalu speķa un litru kandžas. Tā baznīca paglābta no nopostīšanas,” par nodarbībās gūto stāsta mentore Sanita Jurkāne.

logo sil 

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste