silv160726

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” ir iesaistījies “Silver sharing iniciative” projektā, kur senioriem ir iespēja, apgūstot nepieciešamās zināšanas un prasmes, doties tuvākos un tālākos ceļojumus, nebaidoties par iespējamajām problēmsituācijām. Lai iegūtu šīs nepieciešamās zināšanas, tika izveidota treneru komanda, kas brauca apmācībās un pielietoja iegūtās zināšanas, apmācot seniorus. Seniori apguva 4 galvenos virzienus – angļu valoda, datorprasmes, kultūra un ceļojumu plānošana/tūrisms. Pēc apmācību beigām, Gulbenes pilsētas un novada seniori dodas braucienā uz Poliju un Horvātiju, lai satiktos ar senioriem, kuri arī ir iesaistījušies šajā projektā. Arī poļu un horvātu seniori dosies uz Gulbenes novadu pie mūsu senioriem. Šāda ceļošana ir lielisks veids, kā iepazīt kultūru un tradīcijas ne tipiska tūrista acīm, bet gan padziļinātāk un interesantāk.

Projektā galvenais uzsvars tiek likts uz sociālo tūrismu kā veiksmīgu ceļojumu atslēgu. Sociālais tūrisms nozīmē tūrisms visiem, kas ļauj apceļot tuvākus un tālākus punktus, neiztērējot lielas naudas summas. Nodarbībās tika parādītas noderīgas mājaslapas ceļojumu plānošanā, naktsmītņu rezervēšanas iespējas, seniori dalījās ar savu ceļošanas pieredzi – gan veiksmīgu, gan neveiksmīgu, tika veidotas arī pirmās programmas senioru uzņemšanai no Polijas un Horvātijas. Plānojot uzņemšanu Gulbenes novadā, senioriem ir konkrēta naudas summa, kas ir paredzēta gan naktsmītnēm, gan ēdināšanai, gan arī apskates vietu ieejas maksām un transportam. Šajā posmā arī veidojās sociālais tūrisms, kur seniori, plāno uzņemšanu, iekļaujoties konkrētā budžetā.

Attīstot sociālo tūrismu, ir iespēja uzrunāt konkrētu mērķauditoriju, apzināt viņu vajadzības un pielāgot tā, lai ceļošana būtu vaļasprieks nevis bieds.

logo sil 

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Marta Vika