Lai motivētu un ieinteresētu skolēnus mācību procesā, nemitīgi ir jāpiedāvā kas jauns un nebijis. Balstoties uz pašu iepriekšējo pieredzi, Gulbenes 2.vidusskolas skolotājas Vita Medniece un Zita Grinberga savā skolā nolēma izmēģināt izlaušanās istabas (Escape room) metodi, kuras ietvaros komandai ir jāizpilda vairāki uzdevumi.

Escape room – tā ir aizraujoša un intelektuāla spēle/metode komandai. Visbiežāk komanda tiek ieslēgta kādā telpā un, meklējot norādes, cenšoties atrisināt dažādus uzdevumus, mīklas, pamanot sakarības un loģiski tās izmantojot, cenšas no tās tikt ārā vienas stundas laikā.

Gulbenes 2.vidusskolas izlaušanās istabas „Piezvani man...” ideja balstīta uz latviešu rakstnieka Aivara Kļavja stāsta „Ja nav ko darīt, piezvani man, dēliņ”. Stāsta galvenais varonis ir pusaudzis, kurš jūtas vientuļš un nesaprasts savā ģimenē. Komunikācija ar mammu notiek galvenokārt ar zīmīšu palīdzību. Tāpēc zēns nolemj aizbēgt no mājām. Dažās dienās, ko viņš pavada uz ielas, jaunietis saskaras ar dažādām problēmām un kārdinājumiem: alkohols, narkotikas u.c.

“Mērķauditorija, kurai piedāvāsim izmēģināt šo metodi, piemēram, klases stundu laikā, ir 7.-9.klašu skolēni. Vēlamies likt skolēniem padomāt par briesmām, kas sagaida pusaudžus, aizbēgot no mājām, mācīties meklēt risinājumus konfliktsituācijās. Piedāvājam netradicionālu mācību vidi, lai veicinātu skolēnu motivāciju un ieinteresētību. Mudināsim mācīties sadarboties un saliedēties,” stāsta V.Medniece.

Skolēnu uzdevums „izlaušanās istabā”- sameklēt informāciju par jaunieti (viņa vārds, uzvārds, izskats, vecums, iemesli aizbēgšanai no mājām (dienasgrāmatas un vēstuļu fragmenti, sms u.c.), lai dotu padomu zēnam un paši varētu atrast izeju no slēgtās telpas (zēna dzīvokļa, kurā ir jauniešiem raksturīgās mantas un piederumi). Kad visa informācija ir atklāta, skolēniem jāsameklē facebook.com pareizais profils, jāuzraksta vēstule ar piedāvāto problēmu risinājumu. Kad tas ir izdarīts, skolēni saņem kodu, lai izkļūtu no telpas.

Pirmās izveidoto izlaušanās istabu izmēģināja piecas skolotājas.

“Pirms tam es pati nebiju apmeklējusi nevienu izlaušanās istabu. Biju tikai dzirdējusi un lasījusi, ka tādas eksistē. Šīs bija ļoti aizraujošas 85 minūtes, lai gan mums pašu spēkiem neizdevās visus uzdevumus atrisināt un tik laukā – mūs izlaida. Mūsu klupšanas akmens bija tas, ka īsti neatpazinām lietas un zīmes, ko varētu atpazīt un uztvert bērni. Uzskatu, ka uzdevums ir pārdomāts un piemērots pusaudžiem. Pieļauju, ka nākotnē varētu aizvest skolas kolektīva komandu uz kādu citu izlaušanās istabu,” atklāj Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

00learning

Projekts Nr.2014-2-LV02-KA205-000575 tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.