Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Gulbenes novada domes projektu “Rijas kalns – vieta latviešu darba tikuma godināšanai”, iesnieguma Nr.16-07-AL05-A019.2202-000007.

Projekta ietvaros plānots labiekārtot Jaungulbenes pagastā esošo Rijas kalnu - izveidot ērtu celiņu tīklu, kas ļautu gan ērti aplūkot tajā Gulbenes novada svētku "Gadsimtu krāsās Jaungulbene" ietvaros 2016. gadā izvietotos vides objektus – četrpadsmit dažādus senos latviešu darba rīkus, gan nokļūt senās rijas drupās, kur atrodas neliela dēļu skatuve. Plānots izveidot ugunskura vietu, kur iedzīvotāji varētu svinēt gan Saulgriežus, gan citus gadskārtu svētkus. Lai uzsvērtu latviešu lauku cilvēka darba nozīmīgumu mūsdienās un veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par to, plānots veidot dažādu graudaugu kultūru (piemēram, rudzi, kvieši, auzas, mieži, lini) sējumu platības.

Projekta kopējās izmaksas ir 25 000,00 EUR, no tām 90% jeb 22 500,00 EUR Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums

un 10% jeb 2 500,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

rijask1610

Aleksandrs Vasiļjevs,
Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs