Ikkatram no mums ir svarīgi justies labi. Un, jo labāk mēs jūtamies, jo produktīvāk varam paveikt dažādus uzdevumus. Viens no priekšnosacījumiem tam ir atbilstoša vide.

Oktobra sākumā pozitīvas izmaiņas ierastajā vidē piedzīvoja Gulbenes novada Beļavas pagasta K.Valdemāra pamatskolas Skolēnu dome. Ja līdz šim biedri uz sanāksmēm pulcējās skolas bibliotēkā, tad tagad viņiem ir pašiem sava telpa skolas pagrabstāvā.

“Telpu kosmētisko remontu veicām saimnieciskā kārtā par skolas budžeta līdzekļiem, savukārt inventāru un mēbeles iegādājāmies, izmantojot projekta “Looking@Learning” piešķirtos 1000 eiro. Jāpiebilst, ka tās visas ir skolēnu idejas. Viņi paši zīmēja skices, iztēlojās, kā telpu padarīt mājīgu, kādas krāsas izmantot, kādas mēbeles iegādāties. Paši internetā meklēja risinājumus. Lai gan sākotnēji šķita, ka naudas ir daudz, tomēr visu ideju realizācijai līdzekļu nepietika. Nācās domāt, ko var izdarīt saviem spēkiem. Piemēram, paši pārkrāsojām krēslus. Tagad jaunajā telpā notiek Skolēnu domes tikšanās, tajā skolēni labprāt uzturas no mācībām brīvajā laikā, kā arī skolotāji var organizēt mācību stundas. Tā kā skolēni veltīja daudz laika telpas iekārtošanai, viņi ar lielāku atbildības sajūtu izturas pret padarīto. Pat ir sarakstījuši iekšējās kārtības noteikumus,” stāsta K.Valdemāra pamatskolas skolotāja, Skolēnu domes koordinatore Jana Solovjova.

Skolēnu dome darbojas jau vairākus gadus. Tajā aktīvi iesaistījušies 20 dažāda vecuma skolēni, kas ir teju puse no kopējā skolēnu skaita skolā. Viens no uzdevumiem ir plānot un organizēt ārpusklases aktivitātes. Divas reizes gadā notiek īpašas sapulces, kurās tiek ģenerētas idejas par aktivitātēm, kas jāveic līdz konkrētā semestra beigām.

Logo

Projekts "Looking @ Learning", Nr.2014-2-LV02-KA205-000575, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste