No 21.līdz 26.novembrim pieredzes apmaiņas vizītē Gulbenē viesojās seniori no Horvātijas. Viņus uzņēma biedrības “Atspulgs 5” seniori.

Savus iespaidus par redzēto, dzirdēto un sajusto ciemiņi izteica starpkultūru pasākumā, kas 24.novembrī risinājās Gulbenes kultūras centrā. Klātesošos uzrunāja “Atspulgs 5” valdes priekšsēdētāja Anna Vīgante un Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis. Bez tam šajā reizē horvātu seniori saņēma sertifikātus par dalību projektā “Silver Sharing Initiative”.

Viesi ar sajūsmu sveica pensionāru ansambļa “Satekas” dziedātājus, līnijdejotājas no grupas “Leno” un Baumaņu ģimeni, kas sniedza nelielu koncertu. Skanēja dziesmas latviešu un horvātu valodā.

Jāpiebilst, ka vizītes laikā ciemiņi iepazina Gulbenes skaistākās vietas, devās uz Liteni, kur skatīja Litenes karavīru piemiņas vietu, Litenes muižas kompleksu, viesojās pie Annas Zīles “Ainažos”, degustēja garšvielas saimniecībā “Pededzes”, skatīja mājdzīvniekus un senos auto zemnieku saimniecībā “Sopuļi”, devās ekskursijā uz Stāmerienu, apmeklēja amatu māju un jauniešu centru “Ligzda” Staros, tikās ar interešu kopas “Rasa” seniorēm, apmeklēja māla cepli “Samiņi”, lietišķās mākslas studiju “Sagša” un noslēguma dienā skatīja Latvijas galvaspilsētu Rīgu.

logo sil 

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros. 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste