Lai atskatītos uz gada laikā paveikto, aizvadītajā nedēļā kopā pulcējās projektā “Silver Sharing initiative” iesaistītie – gan projekta vadītāji un realizētāji, gan projekta mērķauditorija – seniori.

Daiga Muktupāvela, projektu vadītāja, klātesošajiem sniedza pārskatu par aizvadītajām aktivitātēm: treneru apmācībām Latvijā, Polijā un Horvātijā, senioru apmācībām tepat, Gulbenē, un viņu starptautiskajām vizītēm. Tāpat viņa informēja par gaidāmo projekta starptautisko partneru ekspertu tikšanos, kas Gulbenē notiks 2017.gadā laikā no 11. līdz 13.janvārim. Savukārt projekta dalībniece, biedrības “Atspulgs 5” valdes priekšsēdētāja Anna Vīgante pastāstīja par pēdējo senioru mobilitāti – vizīti Horvātijā šā gada novembrī.

Tikšanās noslēgumā šā projekta metodiskā vadītāja - eksperte Anita Birzniece pateicās visiem, kas iesaistīti projekta norisē.

Projektu “Silver Sharing Initiative”, projekta Nr. 2015-1-PL01-KA204-017144, realizē Gulbenes novada dome sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Federacja FOSa” no Polijas un privātu konsultāciju firmu no Horvātijas. Projektā realizācijā iesaistījušās vairākas vietējās iestādes un organizācijas - Gulbenes novada bibliotēka, aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, biedrība “Dēms”, Gulbenes novada pensionāru biedrība “Atspulgs 5” un Gulbenes pilsētas pensionāru apvienība.

logo sil 

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros. 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste