No 11. Līdz 13.janvārim Gulbenē darba vizītē ieradīsies projekta “Silver Sharing initiative” partneri no Polijas un Horvātijas, lai izvērtētu projekta pirmā gada aktivitātes un iezīmētu turpmākās rīcības.

Eksperti darbosies Gulbenes novada bibliotēkā, kurā aizvadītajā gadā risinājās daļa aktivitāšu – šeit bibliotēkas darbinieču vadībā mācījās divas senioru grupas.

Gulbenes novada partnerus pārstāvēs Ieva Grajāne (biedrība "Dēms"), Lauris Šķenders (biedrība "Dēms"), projekta vadītāja Daiga Muktupāvela un projekta metodiskā vadītāja – eksperte Anita Birzniece.

Projektu “Silver Sharing Initiative”, projekta Nr. 2015-1-PL01-KA204-017144, realizē Gulbenes novada dome sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Federacja FOSa” no Polijas un privātu konsultāciju firmu no Horvātijas. Projektā realizācijā iesaistījušās vairākas vietējās iestādes un organizācijas - Gulbenes novada bibliotēka, aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, biedrība “Dēms”, Gulbenes novada pensionāru biedrība “Atspulgs 5” un Gulbenes pilsētas pensionāru apvienība.

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros. 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

fosa


 

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros. 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste