Jaungulbenes pagasta Rijas kalnā senās rijas drupu ielokā ir neliela dēļu skatuve un nokalnītē izvietoti četrpadsmit vides objekti – stilizēti senie darba rīki. Tos Jaungulbenes pagasts saņēma kā veltījumu no pārējām novada pārvaldēm 2016.gada vasarā, svinot novada svētkus “Gadsimtu krāsās Jaungulbene”.

Šobrīd SIA „Marten projekti” izstrādā tehnisko projektu Rijas kalna labiekārtošanai. Plānots izveidot celiņu tīklu, izvietot soliņus, labiekārtot ugunskura vietu un uzstādīt Lieldienu šūpoles.

rijask1610

Aktivitātes notiek projekta “Rijas kalns – vieta latviešu darba tikuma godināšanai” ietvaros (iesnieguma Nr. 16-07-AL05-A019.2202-000007), kas tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atbalstu.

Projekta kopējās izmaksas ir 25 000,00 EUR, no tām 90% jeb 22 500,00 EUR Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un 10% jeb 2 500,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums.