Iedvesmojoši. Radoši. Vienkārši. Vērtīgi. Tā var raksturot 16.februāra dienu Gulbenes kultūras centrā, kad kopā pulcējās tie, kas izslāpuši pēc radošuma un tie, kas zina, kur to meklēt.

Starptautiskā projekta „Looking@Learning” (Skats uz mācīšanos) rezultātu izplatīšanas pasākumā jeb laboratorijā „Radoši. Efektīvi. Ambiciozi” eksperti, praktiķi un iedvesmotāji radošā un atraktīvā veidā iepazīstināja izglītības un jaunatnes darbiniekus ar esošo situāciju radošas mācību vides veidošanā Latvijā, Spānijā un Nīderlandē; atklāja, kā radoša mācību vide var veicināt efektīvu mācīšanos; sniedza idejas mācīšanās "izlaušanās istabu" jeb Eduesc@peroom! pieejas izmantošanai mācīšanās procesā; rosināja sanākušos domāt par savu mācīšanos un dalījās pieredzē, kā veidot radošu mācību vidi bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

„Darbošanās šajā projektā padarīja plašāku manu redzesloku mācību vides veidošanā. Es guvu labu pieredzi, kā dažādot mācību vidi, piemērot to skolēnu vajadzībām, jo skolēns ir tas, kas lielākoties atrodas šajā vidē. Manuprāt, mācību vides pilnveidē ir jāpiedalās ne tikai skolas pieaugušajiem, bet arī skolēniem. Šī atziņa man radās, ļaujot skolēniem veidot savu pašpārvaldes telpu, – tādu, kādu viņi to iedomājās, tādu, kurā viņi jūtas vislabāk. Pašu radītā, mācību vidē skolēni ir motivētāki mācīties. Skolēni labprāt izglītības procesā laikā dodas dabā, jo tā ir vides maiņa, kas motivē saskatīt, sadzirdēt, sajust vairāk, izmantot visas cilvēka maņas,” savā pieredzē dalās Gulbenes novada Beļavas pagasta K.Valdemāra pamatskolas skolotāja Jana Solovjova.

Runājot, domājot un analizējot, tika secināts, ka cilvēks mācās vislabāk tad, kad viņš to dara ar prieku, saskata praktisku pielietojumu tam, ko mācās, viņam ir izvēles brīvība un motivācija. Protams, ka svarīgs ir arī cilvēks, kas māca un cilvēki, kas ir apkārt, bet videi ir jābūt atbilstošai, komfortablai un sakārtotai. Savukārt bezmērķība, noteikti rāmji, spiediens no citiem, garlaicība, laika limits un atbalsta trūkums ir tie faktori, kas traucē mācīties.

Ar dažādiem projekta ietvaros tapušajiem metodiskajiem materiāliem (situācijas analīze par radošu mācību vidi Eiropā; pētījums un infografikas „Radošas mācīšanās vides atslēgas elementi”; Eduesc@peroom jeb mācīšanās izlaušanās istabas idejas apraksts, tās veidošanas rokasgrāmata un piemēri) var iepazīties šeit.

Laikā no 2015.gada marta līdz 2017.gada februārim triju valstu – Nīderlandes, Latvijas un Spānijas - izglītības un jaunatnes darbinieki projekta "Looking@learning" ietvaros mācījās, analizēja un apkopoja dažādas pieredzes un stāstus, lai meklētu jaunas idejas un iespējas radošas un efektīvas mācību vides veidošanai, respektējot visus trīs mācīšanās vides aspektus - saturs, emocionālais konteksts un fiziskā vide.

Aktivitātes organizētas projekta "Looking @ Learning" ietvaros.

Logo

Projekts Nr.2014-2-LV02-KA205-000575 tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste