uzs170320.martā starptautiskā projekta „Senior Plus” ietvaros mācību programmas senioriem realizāciju uzsāka Gulbenes grupa.

Pirmajā tikšanās reizē Gulbenes novada bibliotēkā, kur pulcējās Gulbenes grupas dalībnieki, mācību vadītājas Ieva Garjāne, Sabīne Jefimova un Rūta Bokta informēja par projekta „Senior Plus” mērķiem, plānotajām aktivitātēm un mācību procesa organizāciju. Šajā reizē senioriem bija iespēja iepazīt un komunicēt ar saviem grupas biedriem, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus.

„Pēc pirmās nodarbības sajūtas ir brīnišķīgas! Man patīk būt kopā ar labiem, jaukiem cilvēkiem - tas uzlabo garastāvokli. Protams, ka vēlēšanās iemācīties kaut ko jaunu, neskatoties uz to, ka man ir pāri 50, arī bija viens no pamudinājumiem pieteikties šim piedzīvojumam. Mācību laikā vēlos papildināt datorprasmes un apgūt E-portfolio – saprast, kas tas ir un kā ar to rīkoties. Arī brīvprātīgais darbs man būs jauns izaicinājums,” savos iespaidos dalās seniore Anna.

Arī Evita, projekta dalībniece no Daukstu pagasta, atzīst, ka pirmie iespaidi ir tikai pozitīvi: „Tieši tas, ko es biju gaidījusi! Esmu jau agrāk piedalījusies dažādās aktivitātēs. Piemēram, apmeklēju itāļu valodas kursus, kurus pasniedza Elvīra - brīvprātīgā seniore no Itālijas, kas Gulbenē bija ieradusies iepriekšējā projekta „Senior Pass” ietvaros. Šī projekta laikā noteikti vēlos apgūt E-portfolio un pilnveidot datorlietošanas prasmes. Kā vienu no lielākajiem ieguvumiem uzskatu iespēju satikt un komunicēt ar citiem dalībniekiem – gan vietējiem, gan tiem, kas pie mums ieradīsies no ārzemēm. Man jau ir idejas brīvprātīgajam darbam, ko es varētu veikt.”

Projekts Nr.2015-1-IT02-KA204-015472 “Senior Plus” tiek īstenots laikā no 02.11.2015. līdz 02.11.2017. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Logo

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste