27.aprīlī Stāmerienā pulcējās liels skaits interesentu, lai seminārā “Galvu augšā! Laiks ceļot!” rastu atbildes uz jautājumiem par sociālo tūrismu. Semināra lektores Karīna Jansone un Liene Kupča pastāstīja gan par sociālā tūrisma tendencēm Latvijā un Eiropā, gan ceļotāju, īpaši senioru, ceļošanas paradumiem un vajadzībām. Semināra noslēgumā tā dalībnieki strādāja darba grupās, radot savus piedāvājumus Gulbenes novada viesiem, kā rezultātā tapa piecas interesantas idejas jauniem maršrutiem.

logo sil

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros. 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste