Sākot ar 8.maiju pie mums, Gulbenes novada bibliotēkā, brīvprātīgā darba gaitas uzsāka 5 seniores, projekta “Senior Plus” ietvaros.

Projekts paredz 40 stundu mācības kompetenču paaugstināšanā, sevis izzināšanā un datorapmācību apguvē. Noslēdzoties mācību blokam, dalībniekiem ir jāveic arī darbs sabiedrības labā. Kā minimālais darba apjoms ir 8 stundas. Darboties gribošiem un aktīviem senioriem ir iespēja strādāt arī 60 stundas.

Anita Mihailova, Vija Kokareviča, Antoņina Ozola, Laima Magone un Astrīda Kukoja kvalitatīvi veic dažādus dabus: senākus laikrakstus iesien arhīvam, uzkopj grāmatu plauktus, palīdz sistematizēt un datordrukā pārrakstīt dažādus novadpētniecības materiālus, kā arī piedāvā bērniem un jauniešiem saturīgi pavadīt laiku, spēlējot kopā galda un brīvā laika spēles.

Esam priecīgi, gandarīti un pateicīgi seniorēm, kuras izvēlējās strādāt pie mums bibliotēkā. Kundzes ir enerģijas pilnas un darbīgas, tas mums ir liels atbalsts ikdienas darbos.

Attēls

Sabīne Jefimova,
Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja

eirop1705

Projekts Nr.2015-1-IT02-KA204-015472 “Senior Plus” tiek īstenots laikā no 02.11.2015. līdz 02.11.2017. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu