dem1706

7. un 8.jūnijā Polijas pilsētā Olštinā (Olzstyn) notika starptautiska konference, kas noslēdza projekta “Dalīšanās ar sudraba zināšanām” (“Silver Sharing Initiative”) aktivitātes. Konferencē piedalījās pieci seniori no Gulbenes novada: Natālija Kokare, Cirēnija Mezīte, Laima Magone, Ansis Kļaviņš un Māris Brencis.

Konferences ietvaros projekta partnervalstu (Polija, Horvātija, Latvija) eksperti klātesošos iepazīstināja ar divos gados padarīto – senioru apmācībām, mobilitātēm un citām aktivitātēm. Bez tam konferences laikā vairakkārt tika uzsvērts, ka senioru mobilitāte un sociālā iekļaušana ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Sociālais tūrisms ir viens no veidiem, kā motivēt seniorus būs aktīviem, atvērtiem un darbīgiem. Savukārt paneļdiskusijas galvenais jautājums bija par projekta ilgtspēju katrā no valstīm. Gulbenes novadā akcents tiks likts sociālā tūrisma attīstīšanai un neformālās izglītības programmas izstrādei senioriem Gulbenes bibliotēkas reģionālajā mācību centra piedāvājumā.

logo sil

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros. 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste