Rijas kalns Gulbenes novada Jaungulbenē kuplu apmeklētāju pulku sagaidīja 2016. gada novada svētkos, kad katra pagasta un pilsētas pārvalde tur izvietoja stilizētus senos latviešu darba rīkus.

Šovasar Rijas kalna labiekārtošanas darbi turpinās – tiek veidots celiņu tīkls, bruģēta ugunskura vieta un gatavota augsne graudaugu sējumiem. Rijas kalns tiek veidots kā vieta latviešu darba tikuma godināšanai.

Labiekārtošanas darbi drīz būs pabeigti, un ikviens laipni aicināts uz Rijas kalna atklāšanas pasākumu 2017. gada 5. augustā, sākums plkst. 15.00.

08rj02

rijask1610

Aktivitātes notiek projekta “Rijas kalns – vieta latviešu darba tikuma godināšanai” ietvaros (iesnieguma Nr. 16-07-AL05-A019.2202-000007), kas tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atbalstu.

Projekta kopējās izmaksas ir 25 000,00 EUR, no tām 90% jeb 22 500,00 EUR Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un 10% jeb 2 500,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums.