Jūlija otrajā pusē Gulbenes novadā brīvprātīgi darbojās četri seniori no Portugāles, kuri šeit ieradās starptautiskā projekta „Senior Plus” mobilitātes aktivitāšu ietvaros. Luis darbojās Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, Marija un Kristīna Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” un Ingrīdas Sebres saimniecībā „Pļavnieki”, bet Seleste – Gulbenes novada bibliotēkā.

„Mans hobijs ir mēbeļu atjaunošana un restaurācija. Vispirms iepazinos ar muzeja ekspozīcijā esošajiem Jūlija Madernieka 20.gs. 1. puses darinātajiem mēbeļu komplektiem. Veicu muzejisko priekšmetu preventīvo konservāciju 20.gs. sākuma darinātajam krēslam - atputekļošanu, detaļu deformācijas novēršanu, slīpēšanu, ievaskošanu un vēl citas sīkas nianses. Savukārt kādā citā dienā palīdzēju krāsot priekšmetus, kas tika izmantoti pilsētas noformējumam svētkos. Varu apgalvot, ka iepazīt valsti kā brīvprātīgajam, tas ir pavisam citādāk, nekā būt vienkārši tūristam. Šādi ir iespējams vairāk iedziļināties un izprast jūsu kultūras nianses. Uzskatu, ka projekts „Senior Plus” ir lieliska iespēja senioriem mācīties darot,” stāsta Luis no Portugāles.

Savukārt Marija izvēlējās doties uz Latviju, jo šī bija visatšķirīgākā valsts no citām projekta partnervalstīm. Turklāt viņa nekad nebija strādājusi ar  4 un 5 gadus veciem bērniem.

Tikmēr Seleste Gulbenes novada bibliotēkā veltīja laiku izstādes izveidošanai par Portugāli - tās vēsturi, kultūru, tradīcijām. Izstādes paplašinātā versija 27.jūlijā tika atklāta Gulbenes novada domes 3.stāvā. Tā būs skatāma līdz pat augusta beigām.

eirop1705

Projekts Nr.2015-1-IT02-KA204-015472 “Senior Plus” tiek īstenots laikā no 02.11.2015. līdz 02.11.2017. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste