6.augustā noslēdzās jau trešā Gulbenes novadā organizētā vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Stūru stūriem tēvu zeme”, kura pulcēja 15 diasporas bērnus no Igaunijas, Maltas, Anglijas, Īrijas, Krievijas, ASV un 15 bērnus no Latvijas, kuri kopā izzināja Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, iesaistoties dažādās aktivitātēs.

Pēdējās nometnes dienās tika iepazīta Zemgale un Kurzeme. Zemgales dienas ietvaros tika apmeklēta Kokneses Radošā māja, kur bērni tika iesaistīti jautrās dejās un rotaļās, kā arī varēja izmēģināt savus spēkus veiklībā un atjautībā. Amatu centrā “Mazā kāpa” bija iespēja iepazīties ar dažādu ādas izstrādājumu radīšanas noslēpumiem un pagatavot sev ādas atslēgu piekariņu. Diena tika noslēgta Likteņdārzā ar izzinošu pastaigu. Kurzemes dienā bērni nometnes norises vietā iepazinās ar ievērojamākajām vietām Kurzemes pusē un radoši veidoja ekskursiju maršrutus pa šo reģionu.

Nometnes noslēguma dienā bērnu vecākiem un citiem interesentiem bija iespēja aplūkot nometnes laikā tapušos bērnu darbus, kā arī piedalīties noslēguma koncertā, kuru bija sagatavojušas nometnes audzinātājas kopā ar bērniem, parādot apgūtās prasmes, dziesmas, rotaļas.

Foto pieejami Rankas pamatskolas interneta mājas lapā: http://www.rankasskola.lv/?page_id=3092

Attēls

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informē Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja