23.augustā Lizuma pagastā pulcējās aktīvākie Gulbenes novada seniori, lai rezumētu divus gadus ilgušajā projektā “Silver Sharing Initiative” jeb “Dalīšanās ar sudraba zināšanām” paveikto. Šajā laikā seniori gan apguvuši angļu valodu, datorlietošanas prasmes un darbošanos interneta vidē, gan devušies mobilitātēs pie projekta sadarbības partneriem Polijā un Horvātijā, gan paši uzņēmuši ciemiņus.

{gallery}{/gallery}

Lizumā seniori ciemojās Lizuma vidusskolā, J. Brektes dzimtas mājās "Saulieši" un Apsīšu Jēkaba dzimtas mājās "Kalaņģi".

Šajā tikšanās reizē Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” prezentēja sociālā tūrisma maršrutu Gulbenes novadā, kas tapis, uzklausot senioru ieteikumus.

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

logo sil

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros. 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste