10.augustā Tirzas pagastā kopā sanāca starptautiskā projekta „Senior Plus” dalībnieki, organizatori, treneri, brīvprātīgā devēji un visi citi, kas atbalstīja projekta realizāciju.

Lai gan projekts noslēdzas rudenī, tomēr galvenās aktivitātes jau ir aizvadītas -  notikušas mācības un mobilitātes braucieni pieaugušo izglītotājiem, noslēdzies mācību kurss senioriem, kas sevī ietver personiskā E-portfolio izveidi, viņi arī veikuši brīvprātīgo darbu vietējā un starptautiskā līmenī.

Šajā tikšanās reizē tika izrunātas gan pozitīvās, gan vēl uzlabojamās lietas, gūtā pieredze mācību procesā, vietējā un starptautiskā brīvprātīgā darba laikā.

Seniori atzina, ka viens no vislielākajiem ieguvumiem ir komunikācijas prasmju uzlabošana un iespēja socializēties. Tie, kuri reiz bija par sēdēšanu mājās, tagad savas domas ir krasi mainījušu un cenšas iesaistīties vietējās dzīves aktivitātēs.

Ieguvēji bija ne tikai seniori, bet arī pieaugušo izglītotāji. Lai gan grūtības sagādāja atšķirīgais grupu dalībnieku zināšanu līmenis datorlietošanas prasmju jomā, tomēr visu atsvēra senioru motivācija mācīties un viņu dzīves pieredze, ar ko nesavtīgi dalījās.

eirop1705

Projekts Nr.2015-1-IT02-KA204-015472 “Senior Plus” tiek īstenots laikā no 02.11.2015. līdz 02.11.2017. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste