Ir pabeigti Druvienas muižas pils torņa atjaunošanas darbi. Būvdarbus veica SIA “Wood Constractions”, būvuzraudzību – SIA “ LRV PLUSS”.

Atjaunotais pils tornis savus pirmos ciemiņus uzņēma 1.septembrī, Zinību dienā, kad visiem Druvienas sākumskolas svētku dalībniekiem, skolēniem un viņu vecākiem, bija iespēja pirmajiem uzkāpt atjaunotajā torņa daļā. Tornis bija atvērts arī Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākuma laikā, un ir uzņemta arī pirmā ekskursantu grupa – no Cesvaines vidusskolas.

Torņa atjaunošanas darbi veikti projektā “Druvienas muižas pils torņa atjaunošana” ( Nr. 16-07-AL05-A019.2202-000011), attiecināmās izmaksas ir 24426,57  EUR, no tām 90%  jeb 21983,91 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums un  10% jeb 2442,66 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

        Projekta ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu, radot priekšnoteikumus jaunu tūrisma un kultūras produktu piedāvājumam. Druvienas pili šobrīd apdzīvo Gulbenes novada Druvienas sākumskola, saziņai ar skolas direktori – 26410835.

Informē Juris Graumanis,
Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs