Kopš š.g. aprīļa projekta Nr.17-07-AL05-A019.2202-000002 „Stāmerienas pils balkona pārbūve” ietvaros norisinās Stāmerienas pils balkona pārbūves darbi. Līdz šim jau paveikta lielākā daļa būvniecības darbu un redzams balkona atjaunotais veidols.

Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu balkons tiek atjaunots tādā izskatā, kādā tas redzams foto attēlos laika posmā no 1908.gada līdz 1914.gadam. Esošais pusloka balkons papildināts ar diviem taisnstūra spārniem. Vienā no spārniem iebūvētas kāpnes starp 1.stāva un cokolstāva līmeņiem, kas nodrošinās tā pieejamību ikvienam interesentam.

Pārbūves darbus tika plānots pabeigt jau septembrī, bet, ņemot vērā šīs būvniecības sezonas klimatiskos apstākļus, kā arī objekta kultūrvēsturisko nozīmi, būvdarbu izpildes termiņš tika pagarināts.

Projekta Nr.17-07-AL05-A019.2202-000002 „Stāmerienas pils balkona pārbūve” attiecināmās izmaksas ir 25 000,00 EUR, no tām 90% jeb 22 500,00 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 2 500,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

log stb

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja