No 5. līdz 7.oktobrim Gulbenē norisinājās starptautiskā projekta “Senior Plus” fināla aktivitātes – rezultātu izplatīšanas pasākums „Pilni apcirkņi” un mācības izglītības darbiniekiem par pieaugušo izglītošanu.

„Latvijas Intelektuālās Attīstības fonda vadītājs Zuarguss atklāja metodes, kas dod iespēju dzīvot tonusā, kā arī vēlreiz uzsvēra to, ka iespējas ir katram un jebkurā vecumā, tikai jāprot atklāt savas patiesās aizraušanās – lietas, procesus, kas cilvēku dara laimīgu. Šajā reizē prezentējām arī projekta laikā izstrādātos mācību materiālus un atbalsta mehānismus darbā ar senioriem (50+). Tāpat bija iespēja uzklausīt to senioru pieredzes stāstus, kuri iesaistījās projektā  - izgāja mācības un piedalījās brīvprātīgajā darbā. Ar šiem pasākumiem ir noslēdzies „Senior Plus” aktivitāšu posms un uzsāksies intensīvs darbs pie atskaišu un dokumentācijas sagatavošanas, ” stāsta projekta koordinatore Gulbenes novadā Anita Birzniece.

Kopumā „Senior Plus” projektā no Gulbenes novada iesaistījās 60 seniori no Gulbenes, Tirzas un Druvienas. Viņiem bija iespēja novērtēt savas prasmes un zināšanas, mācīties lietot datoru un izveidot savu personisko e-portfolio. Astoņi no šiem senioriem devās trīs nedēļu brīvprātīgajā darbā uz projekta partnervalstīm – Franciju, Itāliju, Portugāli un Lielbritāniju. Pārējie seniori darbojās tepat uz vietas un iesaistījās ārvalstu brīvprātīgo senioru uzņemšanā Gulbenes novadā.

Projekts „Senior Plus” tika realizēts ar mērķi veidot atbalsta un mācību metodi kombinācijā ar brīvprātīgo darbu veicinot senioru (50+) pašvērtējumu, motivāciju, iniciatīvu un iekļaušanos darba tirgū. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie materiāli treneriem, vadot mācības senioriem,  vadlīnijas brīvprātīgā darba organizēšanai un atbalsta sniegšanai brīvprātīgajiem un elektroniska platforma brīvprātīgā darba iespējām Eiropā. Pirmais metodiskais ietvars tika izstrādāts projektā „Senior Pass”, savukārt decembrī tiks uzsākta projekta „Senior Active” realizācija, kas būs iepriekšējo divu projektu turpinājums.

eirop1705

Projekts Nr.2015-1-IT02-KA204-015472 “Senior Plus” tiek īstenots laikā no 02.11.2015. līdz 02.11.2017. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste