Foto Kopš 2.augusta uz vienu nedēļu Gulbenes novada Rankas pagastā esošais atpūtas komplekss „Lācītes” ir kļuvis par epicentru starptautiskām apmācībām, kurās piedalās 24 entuziasma pilni cilvēki no Nīderlandes, Spānijas un Latvijas (Gulbenes).

Kādēļ viņi ir šeit? Tādēļ, ka Gulbenes novada dome ir iesaistījusies jaunā projektā, un tieši šeit pie mums norisinās pirmās dalībnieku apmācības Erasmus+ finansētā projekta „Looking at learning” (Skats uz mācīšanos) ietvaros.

„Projekta ideja ir meklēt dažādus veidus, metodes, paņēmienus, kā radīt efektīvāku un radošāku mācību vidi skolā, jauniešu centros, sociālajos centros, dienas centros, izmantojot gan formālās, gan neformālās izglītības metodes un pieejas. Rezultātā vēlamies radīt ideju apkopojumu, metodiskos materiālus un rīkus, kas palīdzētu strādāt ar bērniem un jauniešiem efektīvāk. Radītās idejas katrs izmēģinās savā mītnes zemē,” stāsta Anita Birzniece, projekta dalībniece no Gulbenes novada.

Šajā tikšanās reizē partneri – skolotāji, jaunatnes, nevalstisko organizāciju darbinieki, kurus vieno darbs ar bērniem un jauniešiem – iepazīstas cits ar citu, dalās pieredzē, ko viņiem pašiem nozīmē mācīties, kāds ir mācību stils katrā dalībvalstī, kā arī tiek domāts par to, kas ir vajadzīgs bērniem – ko viņi vēlas, kas ir tas, ka viņiem palīdz mācīties.

Projektā piedalās divas organizācijas no katras dalībvalsts. No Latvijas tās ir - projekta vadošā nevalstiskā organizācija „Humana People to People in Latvia”, kas piedāvāja iesaistīties arī Gulbenes novada domei.

„Projekta aktivitātēs iesaistās pedagogi no K.Valdemāra pamatskolas un Gulbenes 2.vidusskolas, jaunatnes darbinieki no Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centra „B.u.M.s”.

Apmācību laikā iegūtās zināšanas dalībnieki izmantos savās darba vietās, apkopos pieredzi, ar ko vēlāk, nākamajā tikšanās reizē Nīderlandē savstarpēji dalīsies, lai kopā veidotu metodiskus ieteikumus efektīvas mācību vides veidošanai.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

00learning

Projekts Nr.2014-2-LV02-KA205-000575 tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.