Septembrī K.Valdemāra pamatskolas Skolēnu domes dalībnieki izzināja sevi – vajadzības, vēlmes, intereses, kas veicinātu savstarpējo sadarbību, kā arī centās saprast, kurā jomā – mācību, kultūras, sporta, preses – vēlas darboties.

Veidojot Skolēnu domes darba plānu, skolēni paši varēja sapņot – iekļaut tajā pat varbūt nereālus mērķus. Talkā nāca radošo aktivitāšu nodarbības – domu raisīšana mūzikas pavadībā, savu ideju izzīmēšana, ledus laušanas spēles.

Aktivitātes organizētas projekta "Looking @ Learning" ietvaros.

Logo

Projekts Nr.2014-2-LV02-KA205-000575 tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.