Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai – 100” projektu konkursā atbalstīts Gulbenes novada domes iesniegtais projekts „100 laikmetīgi gulbji Latvijai”, piešķirot 5 000 EUR vides objekta ar novadnieku autogrāfiem izveidei.

Projekta ietvaros tika plānots īstenot vairākas darbības:

  1. Izstrādāt no novadnieku portretiem interaktīvā veidā veidotu gulbja attēlu, stiprinot sabiedrības, it īpaši jauniešu piederības sajūtu savam novadam un Latvijai;
  2. Gulbenes pilsētas centrālajā skvērā izveidot “atklāsmes” objektu, kura nodoms ir iegravēt vēsturei 100 nozīmīgāko novadnieku autogrāfus;
  3. Cildinot Latvijas dabas skaistumu, kultūru un vēsturi, izveidots inovatīvu objektu - melnbaltu gulbju pāri gleznainajā un ar kultūrvēsturiskām vērtībām bagātajā Stāmerienas pagastā, tādējādi radot sabiedrības pulcēšanās vietu, kurā kopīgi svinēt svētkus un sabiedrībai nozīmīgus notikumus.

Atbalstu guva vides objekts „Goda bibliotēka” ar novadnieku autogrāfiem, kura skici veido mākslinieks Ivara Drulle. Plānojot objektu, mākslinieks uzsvēris, ka katrs cilvēks un viņa dzīve ir kā grāmata, kā vesels stāsts, un šos stāstus var apkopot grāmatu plauktā. Šāds objekts nekad nebūs līdz galam pabeigts, to varēs ar gadiem papildināt, liekot klāt jaunas grāmatas un jaunus plauktus. Izveidoto kultūras objektu plānots atklāt Novadnieku saietā “GULBENES NOVADS.SAKNES.PIEDERĪBA” 2017.gada 28. – 29.jūlijā.

Projekta "100 laikmetīgi gulbji Latvijai" Nr. 2017-1-STP-M05013.

100lg

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja