Tuvākajā laikā tiks atsākta autoceļa “Lizums – Kalēji – Avoti” un “Kalēji – Mežāres – Elstes – Taures” pārbūve, kas norisinās projekta Nr.5.6.2.0/16/I/009 “Infrastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā” ietvaros. 2017.gadā jau tika pabeigta lielākā daļa ceļu pārbūves darbu, bet šogad tiks ieklāta asfaltbetona otrā kārta un veikti labiekārtošanas darbi.

Stenda foto

Projekta kopējās izmaksas ir 870 767,51 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 858 618,29 EUR (85% jeb 729 825,54 EUR ir ERAF finansējums, 3,75% jeb 32 198,19 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 96 594,56 EUR pašvaldības finansējums), neattiecināmās izmaksas 12 149,22 (elektronisko sakaru tīklu izmaksas, pašvaldības finansējums).

indus1706