Tuvākajā laikā tika pabeigta autoceļa “Lizums – Kalēji – Avoti” un “Kalēji – Mežāres – Elstes – Taures” pārbūve, kas norisinās projekta Nr.5.6.2.0/16/I/009 “Infrastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā” ietvaros. Ieklāta asfaltbetona otrā kārta, veikta nogāžu nostiprināšana u.c. teritorijas labiekārtošanas darbi.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
Projekta kopējās izmaksas ir 870 767,51 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 858 618,29 EUR (85% jeb 729 825,54 EUR ir ERAF finansējums, 3,75% jeb 32 198,19 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 96 594,56 EUR pašvaldības finansējums), neattiecināmās izmaksas 12 149,22 (elektronisko sakaru tīklu izmaksas, pašvaldības finansējums).

logo ESF mazs

Vita Lāčkāja-Krūmiņa