Gulbenes novada būvvalde 25.jūnijā ekspluatācijā pieņēmusi ceļu Lizums – Kalēji – Avoti, kas nodrošina ērtu un drošu pārvietošanos ne tikai Lizuma ražošanas teritorijā esošajiem uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām, bet arī Lizuma pagasta iedzīvotājiem.
Sakārtojot publisko infrastruktūru, projekta rezultātā jau radīta 71 jauna darba vieta un tiks piesaistītas privātās investīcijas 1 640 500 EUR apmērā un samazināta degradēto teritoriju platība par 6,21 ha.

Foto A
Autoceļa pārbūve norisinājās projekta Nr.5.6.2.0/16/I/009 “Infrastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā” ietvaros.
Projekta Nr.5.6.2.0/16/I/009 “Infrastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā” kopējās izmaksas ir 870 767,51 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 858 618,29 EUR (85% jeb 729 825,54 EUR ir ERAF finansējums, 3,75% jeb 32 198,19 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 96 594,56 EUR pašvaldības finansējums), neattiecināmās izmaksas 12 149,22 (elektronisko sakaru tīklu izmaksas, pašvaldības finansējums).

logo ESF mazs

Vita Lāčkāja Krūmiņa