Reizēm mums ir nepieciešams paskatīties plašāk un pabūt citā vidē, lai gūtu jaunu elpu savā profesionālajā darbībā. Šim izaicinājumam piekrita Litenes sākumskolas sporta skolotājs Kaspars Usāns, kurš iepazina de Baskuul sākumskolas darbu Nīderlandē.

„Kreativitāte, brīvība un atvērtība ir trīs galvenās lietas, kas atstāja vislielāko iespaidu šo trīs dienu laikā, kamēr atrados mācību mobilitātē Nīderlandē. Jāatzīst, ka 90% no piedzīvotā man bija jaunums. Konkrēti de Baskuul sākumskolu apmeklē 2-12 gadus veci bērni – visi kopā vienā iestādē. Mani pārsteidza radošā mācību vide – skolēniem nav tikai jāsēž skolas solā, viņi var droši pārvietoties pa klasi, palīdzēt viens otram. Ja ir kāds jautājums vai neskaidrība, tad tā uzreiz tiek atrisināta. Vēl, manuprāt, interesanti ir arī tas, kā viņi spēj integrēt dažādas tēmas visos mācību priekšmetos. Piemēram, aktuālais temats bija Olimpiskās spēles. Sešas nedēļas par to tika runāts gan angļu valodas, gan sociālo zinību stundās. Savukārt sporta nodarbībās bērni veica dažādus uzdevumus – uz batuta imitēja tramplīnlēkšanu, spēlēja kērlingu,” savos iespaidos dalās skolotājs Kaspars Usāns.

Šajā skolā mācību procesā daudz tiek iesaistīti arī audzēkņu vecāki. Ja bērnam nesokas mācībās, tad papildnodarbības notiek visiem trim kopā – skolēnam, vecākam un pedagogam. Neatņemama skolas vērtība ir laika pavadīšana svaigā gaisā  - šeit tās ir aptuveni 20-30 minūtes dienā.

Kaspars atklāj, ka iestādē darbojas arī skolēnu padome. Viņš paguva piedalīties vienā sanāksmē, kuras laikā vairāk pastāstīja par sevi un Latviju. Bērniem galvenokārt interesēja tas, cik šeit ir auksti un cik daudz sniega šī ziema mums ir atnesusi.

Studiju vizīte organizēta projekta “Mobilitātes projekts sākumskolas un pirmsskolas izglītības attīstībai Gulbenes novadā” (Nr. 2017-1-LV01-KA101-035238) ietvaros.  

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Attēls

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste