Četriem Gulbenes novada pedagogiem bija iespēja iepazīt citu Eiropas valstu sākumskolas un pirmsskolas darbu  - metodoloģisko praksi, politiku un sistēmas. Nu bija pienācis laiks dalīties gūtajā pieredzē ne tikai savu pārstāvēto izglītības iestāžu līmenī, bet arī visa novada mērogā, kad Gulbenes kultūras centrā norisinājās Gulbenes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogu metodisko izstrādņu skate.

K.Valdemāra sākumskolas, Druvienas sākumskolas, Litenes sākumskolas un Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi saviem kolēģiem, izmantojot bildes un citus uzskates materiālus,  pastāstīja par to, ko piedzīvoja izglītības iestādēs Beļģijā, Dānijā, Nīderlandē un Spānijā.

Studiju vizītes ir efektīva forma, kā gūt pieredzi un smelties idejas sava darba attīstībai, jo pedagogam ir iespēja būt pašam uz vietas un redzēt, kā notiek procesi.

Studiju vizītes organizētas projekta “Mobilitātes projekts sākumskolas un pirmsskolas izglītības attīstībai Gulbenes novadā” (Nr. 2017-1-LV01-KA101-035238) ietvaros. 

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Attēls

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste