Gulbenes novada pašvaldības īpašumā ir vairāk nekā 60 ēkas, kurās būtu nepieciešami energoefektivitātes uzlabojumi. Līdz šim Gulbenes novada dome īstenojusi vairākus ERAF un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektus un ieguldījusi arī savu finansējumu vairāk nekā 15 pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanai un siltumapgādes sistēmu modernizēšanai, lai samazinātu pašvaldības izdevumus par siltumapgādi un elektroenerģiju.

Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros Gulbenes novada dome ir veikusi Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un uzsākusi sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšanu (kopējais ERAF finansējums projektiem – 1 miljons eiro). Kopumā no Latvijas pašvaldībām Vides aizsardzības un reģionālās ministrijā tika iesniegtas 205 projektu idejas, bet atbalstītas 67. Gulbenes novada dome ar projektu idejām pēc iegūtā punktu skaita ierindojusies atbalstīto projektu pirmajā un devītajā vietā.

Uz šo bīdi jau pabeigta darbību īstenošana projektā Nr.4.2.2.0/17/I/052 “Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, bet projekts “Sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” ir vērtēšanā Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

ener log

 Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja