LizumsVasaras sākumā Lizuma parkā tika uzsākti labiekārtošanas darbi. Projekta “Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” ietvaros tiks sakārtots muižas parka vēsturiskais komplekss. Jūnija un jūlija mēnesī būvuzņēmuma SIA “Ambergold” speciālisti ir veikuši zemes sagatavošanas darbus un konstrukciju izbūvi. Līdz šī gada jūlija beigām tiks pabeigti celiņu bruģēšanas darbi, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Lizuma muižas parkā tiks ierīkotas apgaismojuma lampas, kas nodrošinās parka funkcionalitāti arī diennakts tumšajā laikā.

Jaunizveidotā promenāde būs patīkama vieta pastaigām visa vecuma iedzīvotājiem un viesiem. Turpmāk parku paredzēts izmantot arī kā publisku kultūras un atpūtas pasākumu norises vietu, tādejādi izceļot kultūrvēsturiskās vērtības un nodrošinot to pieejamību plašākai sabiedrībai.
Projekta “Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” Nr. 17-07-AL05-A019.2202-000003 kopējās izmaksas 38 692,19 no tām attiecināmās izmaksas ir 25 000 EUR, attiecīgi 22 500 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 16 192,19 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Liena Kazāka,

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

sat ansamblis