22.novembrī Alūksnē tikās Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta Est-Lat 24 “Green Ralway” (“Zaļais dzelzceļš”) Latvijas un Igaunijas partneri, lai pārrunātu turpmākās aktivitātes, kas skar veicamos darbus projekta realizācijā, īpašu uzmanību vēršot diskusijai, kā veiksmīgāk izveidot velobraucēju un kājāmgājēju maršrutus, kas šķērso privātīpašnieku zemes, kā arī uzklausītu kolēģu pieredzi “Zaļo dzelzceļu” idejas iedzīvināšanā Eiropas valstīs.

Mersedesa Monza, Eiropas Zaļo ceļu Asociācijas direktore, sniedza ieskatu par jau izveidotajiem un praktiskā darbībā esošajiem maršrutiem Spānija, Portugālē, Beļģijā un citur, vienlīdz norādot, cik svarīga ir līdzās esošā infrastruktūra velo tūristam – velo noma, viesnīcas, ēdināšana un cits.

Sille Talveta-Unt (Sille Talvet-Unt), projekta koordinatore Igaunijā, informēja par maršrutu izveidi kaimiņvalstī.

Tāpat seminārā ar pieredzi dalījās Kocēnu pašvaldības pārstāvji. Uz jautājumu, vai Gulbenes – Alūksnes bānītis ir reģionālā tūrisma attīstītājs, atbildes rada Andris Biedriņš, SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis" pārstāvis.

Kā informē Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Vita Lāčkāja-Krūmiņa, kura ir šā projekta koordinatore Gulbenes pašvaldībā, Gulbenes novada galvenā aktivitāte ir esošās dzelzceļa līnijas Ieriķi – Gulbene sakārtošana, posma marķēšana un informatīvo zīmju uzstādīšana, kas tiks realizēta nākamgad. Kā padarītu darbu speciāliste min skatu terases izveidi netālu no Bānīša stacijas Stāmerienā, kas tika atklāta šā gada septembrī.

Lai attīstītu tūrisma piedāvājumu, nākamajā gadā projekta ietvaros Stāmerienas stacijas ēkā tiks izvietots interaktīvs info stends, kurā ikvienam interesentam būs pieejama informācija gan par Bānīti, gan atpūtas iespējām Stāmerienas pagastā. Šobrīd projekta darba grupa izstrādā stenda koncepciju un apkopo informāciju.

Projekts tiks īstenots laika periodā no 2017.gada 1.marta līdz 2019.gada 30.aprīlim. Gulbenes novada domes projekta izmaksas plānotas 40 550,00 EUR apmērā, no tām ERAF finansējums 85% jeb 34 467,50 EUR.

Projekts „Green Railway” paredz bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras sakārtošanu Vidzemē un Dienvidigaunijā, kopumā izveidojot aptuveni 750 km garu kopīgu velo/kājāmgājēju maršrutu, kura lielākā daļa ved pa bijušajām dzelzceļa līnijām. Projekta plānotās aktivitātes Vidzemē ietver bijušo dzelzceļa līniju segumu atjaunošanu un piemērošanu nemotorizētajam transportam, koka tiltiņu un margu uzstādīšanu, atpūtas vietu izveidi un bijušo dzelzceļa infrastruktūras objektu uzlabošana, kājāmgājēju, velobraucēju skaitītāju uzstādīšanu, kā arī citas aktivitātes. Tāpat paredzēta maršruta marķēšana dabā, kā arī vietējās un ārvalstu aktivitātes maršruta popularizēšanai.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

logo 1801

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.