Projekta Est-Lat 24 “Green Railway” (“Zaļais Dzelzceļš”) ietvaros šogad tiks uzsākta dzelzceļa līnijas Ieriķi – Gulbene sakārtošana. Darbu ietvaros plānota arī Tilta pār Tirzas upi sakārtošana - gājēju un velobraucēju celiņa seguma nomaiņa, kas paredz tilta seguma kokmateriālu nomaiņu, tajā skaitā garenbrusu un šķērsbrusu nomaiņu un metāla margu uzstādīšanu, neskarot tilta metāla konstrukcijas. Izveidojot 2,5 m platu gājēju joslu, tiks nodrošināta tā droša šķērsošana gājējiem un velobraucējiem, bet netiek paredzēta iespēja to izmantot motorizētajiem transportlīdzekļiem.

Foto Tirzas tilts 2

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Gulbenes novada dome un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

log 100pr vit