Zalais1.septembrī Bānīša svētku ietvaros kopā ar Gulbenes novada pašvaldības priekšsēdētāju Normundu Audzišu, LR Satiksmes ministru Uldi Auguli, Latvijas zaļo ceļu asociācijas prezidentu Jāni Bordānu un Vidzemes tūrisma asociācijas (VTA) Valdes priekšsēdētāju Raiti Sijātu tika atklāts pirmais “Zaļā dzelzceļa” (Green Railways) informatīvais stends, kas uzstādīts pie Gulbenes dzelzceļa stacijas.
Gulbenes novada pašvaldība ir viens no 23 projekta partneriem, kas Vidzemes tūrisma Asociācijas (VTA) vadībā realizē Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Interreg Est-Lat projektu “Green Railways” (Zaļais Dzelzceļš). Galvenais projekta mērķis ir radīt jaunu un interesantu nemotorizētā tūrisma maršrutu, izmantojot kādreizējās šaursliežu dzelzceļa līnijas Igaunijā un Latvijā.
Projekta ietvaros plānots izveidot aptuveni 750km garu maršrutu, kas ietver 290km kādreizējās šaursliežu dzelzceļa līnijas. Maršruts savieno tādas Dienvidigaunijas stacijas kā Ikla, Kilingi-Nõmme, Mõisaküla, Viljandi, Valgu, Valku un caur Monisti savienojoties ar Vidzemi caur Api. Tālāk maršruts ved uz Alūksni, kur, izmantojot braucienu ar šobrīd Baltijā vienīgo ikdienā kursējošo šaursliežu vilcienu jeb bānīti, ceļotāji var nokļūt Gulbenē, turpinot “Zaļā ceļa” maršrutu uz Lizumu, Ranku, Melturiem, Valmieru, Limbažiem, Puikuli, Ainažiem, Aloju, Mazsalacu un Rūjienu.
21. septembrī Apē notiks piektā projekta partneru tikšanās, kuras laikā tiks pārrunātas gan praktiskās aktualitātes, gan plānotie popularizēšanas un mārketinga pasākumi. Šobrīd maršrutā tiek izvietotas kilometru norādes, uzstādīti marķējumi un informatīvie stendi, kā arī veikti darbi maršruta infrastruktūras atjaunošanai. Projekts paredz Zaļo dzelzceļu sadarbības tīkla izveidi, lai partneri iegūtu pieredzi un varētu attīstīt Zaļos ceļus arī nākotnē.
Gulbenes novadā projekta ietvaros šobrīd norit darbs pie norāžu, marķējuma un zīmju izvietošanas, un šī gada septembrī tiks sakārtota bijušā dzelzceļa tilta virsma pār Tirzas upi, Galgauskas pagastā, nodrošinot drošu un izbraucamu maršrutu. Kā papildus aktivitāte projekta ietvaros, Gulbenē tiks izvietots sliežu velosipēds (rail-bike), interesentiem dodot iespēju izbraukt pa šaursliežu dzelzceļu gar Gulbenes depo un stacijas teritoriju un apbūvi.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

Baiba Trifane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

green log