Projekta Est-Lat 24 “Green Railway” (Zaļais Dzelzceļš) ietvaros tika izveidota jauna aktivitāte, kas pieejama Gulbenes depo – izbrauciens ar sliežu velosipēdu. Sliežu velosipēdu izgatavoja Gulbenes novadā esošs uzņēmums SIA “Zetech” (Aivars Zelčs).

Foto rail bike

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Gulbenes novada dome un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

green logo