Lai veiktu bijušās dzelzceļa līnijas pielāgošanu velo braucējiem un gājējiem, Nr.Est-Lat 24 “Green Railway” (Zaļais Dzelzceļš) ietvaros tiek veikta posma izpēte – zīmju un norāžu plānošana posma marķēšanai. Projekta komanda ir izbraukusi visu Gulbenes novada teritorijā esošo posmu, uzskaitot un izvērtējot krustojumos nepieciešamās zīmes ar norādēm uz dažādu pakalpojumu pieejamību.  

zalie

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Gulbenes novada dome un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

green logo