Gulbenes novada pašvaldība veic Stāmerienas pils jumta, logu un fasādes atjaunošanu un restaurāciju, kā arī uzsākusi darbu pie ekspozīcijas izveides par Stāmerienas pils vēsturi un Volfu dzimtu. Lai novērtētu paveikto, septembrī Stāmerienas pilī viesojās Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstīto dabas un kultūras mantojuma projektu īstenotāji no visas Latvijas. Šī bija arī laba iespēja dalīties pieredzē kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanā. Aktivitātes notiek projekta Nr.5.5.1.0/17/I/001 “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros.

infrallo

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja