Jumta mat m2018.gada nogalē Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanu un restaurāciju darbu ietvaros iesaistītā komanda konstatēja, ka esošie pils jumta atšķirīgu formu un izmēru cementa dakstiņi, kurus bija paredzēts saudzīgi demontēt un atkārtoti izmantot, ir drūpoši un to atkārtota montāža nav iespējama.

Jau mākslinieciskās un arhitektoniskās izpētes laikā, veicot dokumentu analīzi Latvijas Valsts vēstures arhīvā, iegūta informācija, ka 1887.gada būvju sarakstā Stāmerienas pils ēkai norādīts dabīgā šīfera jumta segums. Atšķirīgie četru veidu cementa dakstiņi jumta klājumā izmantoti tikai pēc ugunsgrēka, t.i., 1908.gadā uzklāts cementa dakstiņu segums, kas šobrīd ir daļēji saglabājies un ir neapmierinošā stāvoklī. Būvdarbu laikā, rokot tranšejas lietus kanalizācijas izbūvei, atrastās dabīgā šīfera lauskas ir pierādījums savulaik lietotajam jumta seguma materiālam. Lai nodrošinātu kvalitatīvu jumta seguma iesegšanu un garantētu ilglaicīgu tā izmantošanu, bojātā cementa dakstiņu jumta seguma vietā būvuzņēmējs piedāvāja ieklāt pēc formas līdzīgo dabīgā šīfera (slānekļa) jumta segumu, iekļaujoties plānotajās jumta seguma izbūves izmaksās.

2019.gada sākumā Nacionālā kultūras mantojumu pārvalde ir saskaņojusi Stāmerienas pils jumta seguma materiāla maiņu no cementa dakstiņiem uz dabīgā šīfera (slānekļa) segumu, līdz ar to šī gada nogalē pils būs ieguvusi jaunu ārējo veidolu.

Balkons

2017.gadā atjaunotais Stāmerienas pils balkons

Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanu un restaurāciju darbi norisinās projekta Nr.5.5.1.0/17/I/001 “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros.

infrallo

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja